TRZY ZASADY JUDO

– ustąp aby zwyciężyć

Seiryoku Zenyō – maksimum skuteczności przy minimum wysiłku

Jita Kyōei – trenowanie dla wspólnego dobra
i korzyści, dążenie do doskonalenia siebie

Jigoro Kano

JUDO – TO SPORT, ZABAWA

Jest jedną z dwóch dyscyplin olimpijskich polecanych przez specjalistów, jako doskonale wpływającą na ogólny, wszechstronny rozwój fizyczny dzieci.

JUDO to system wychowania fizycznego, który opiera się na podstawach filozoficznych.

Dzięki filozofii judo człowiek osiąga:

❖ odwagę do tego, co słuszne

❖ spokój

❖ koncentrację

❖ samokontrolę

❖ honor

❖ szczerość

❖ skromność

Judo oznacza „łagodną drogę”, którą mogą podążać wszyscy. Twórcą Judo był Jigoro Kano, a sama dyscyplina wywodzi
z japońskiej sztuki walki ju-jitsu. Judo jest pozbawione elementów mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ćwiczących. Dyscyplina ta stała się częścią japońskiego systemu edukacji fizycznej.

Judo zostało wprowadzone do Igrzysk Olimpijskich w 1964 roku i od tamtej pory jest praktykowane przez miliony ludzi na całym świecie. Ludzie ćwiczą judo aby pozostać w formie, rozwijać pewność siebie, dbać o swoją sprawność, zdrowie. Ale przede wszystkim, ludzie uprawiają judo dla zabawy.

Jest to sport, który mogą uprawiać dzieci już od najmłodszych lat.

To sztuka walki, która uczy:

❖ bezpiecznego upadania

❖ samoobrony

❖ szacunku do przeciwnika

❖ poszanowania osób starszych

❖ posłuszeństwa wobec mistrza

❖ koryguje wady postawy

Judo promuje m.in. kulturę osobistą i konsekwentne dążenie do celu, co stwarza właściwy klimat rozwojowy i wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Uprawianie tego sportu to samodoskonalenie i kształtowanie własnego charakteru.

 

❖ lojalność

❖ przyjaźń

❖ uprzejmość

❖ wdzięczność

❖ zasadę równości

❖ uczy właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia

trenerka@mobilne-judo.pl          Mobilna Instruktorka Sportu ©2015–2017