INFORMACJE O GRUPACH

DZIECI PRZEDSZKOLNE (wiek 5 i 6 lat) – bawią się i ćwiczą na miękkich, specjalistycznych matach. Gry i zabawy wpływają pozytywnie na ogólny, wszechstronny rozwój fizyczny dziecka. Trenerka wprowadza ćwiczenia korekcyjne, gimnastyczne, akrobatyczne, zwinnościowe, uczy bezpiecznego padania i właściwego funkcjonowania w grupie. Dziecko poznaje możliwości swojego ciała, poprawia koordynację ruchową, koncentrację, rozładowuje nadmiar energii w najlepszy z możliwych sposobów, czyli poprzez sport i zabawę.

DZIECI SZKOLNE (klasy I–III, IV–VI szkoła podstawowa, klasy I–III gimnazjum) – ćwiczą na miękkich, specjalistycznych matach. Poprzez gry, zabawy i ćwiczenia specjalistyczne dzieci rozwijają wszystkie zdolności motoryczne, rozładowują energię, wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe, podstawowe elementy Judo związane z miękkim padaniem, samoobroną. Trenerka wprowadza ćwiczenia oddechowe, kompensacyjne, korekcyjne. Dzięki zabawie w judo dzieci stają się bardziej odporne na kontakt fizyczny z rówieśnikami, nie boją się upadków, zderzeń i stopniowo uodparniają się na ból. Młody człowiek staje się częścią grupy rówieśniczej, w której promowane są prawe zasady i szlachetne postawy.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI (zajęcia indywidualne i grupy zorganizowane) – ćwiczą na profesjonalnych matach. Podczas wysiłku fizycznego, który odbywa się pod okiem instruktorki dbają o zdrowie, rozładowują napięcia związane z pobytem w szkole, pracy i wyzwalają hormony szczęścia. Trenerka wprowadza ćwiczenia ogólnorozwojowe (fitness), elementy samoobrony, relaksacyjne, rozciągające oraz techniki judo dostosowane do umiejętności i możliwości ćwiczących.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, ul. Szkolna 18

WTOREK, CZWARTEK

Klasy I–III 15:00–16:30

Klasy IV i STARSI: 16:30–18:00

ZAJĘCIA MOBILNE

Rezerwacja terminu zajęć z dojazdem mobilnej instruktorki sportu do placówki odbywa się drogą telefoniczną
lub e-mail.

ZAJĘCIA CYKLICZNE

❖ Wyjazdy sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim i zimowym, dla dzieci po pierwszym roku uczestnictwa
w zajęciach grup szkolnych.

❖ Zajęcia stacjonarne w okresie wakacji i ferii dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

❖ Zajęcia w okresach wolnych od zajęć szkolnych.

❖ Przeprowadzanie egzaminów na stopnie uczniowskie – kyu.

Ponadto zajęcia nadprogramowe – w zakładce  ZABAWA

trenerka@mobilne-judo.pl          Mobilna Instruktorka Sportu ©2015–2017