Podstawowym celem zajęć ruchowych jest:

❖ wspomaganie równomiernego rozwoju psychofizycznego dzieci

❖ przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa
w kulturze fizycznej

❖ rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych

Sport AKTYWIZUJE, WYCHOWUJE, EDUKUJE nasze dzieci, młodzież i nas samych także.

Przynosi radość  z ruchu, zachęca uczestników do systema-tycznych ćwiczeń fizycznych, a te z kolei są podstawą zdrowego stylu życia.

Sport uczy między innymi:

❖ cierpliwości

❖ systematyczności

❖ pokonywania słabości

❖ wiary w siebie

❖ wytrwałości

❖ współpracy i uczciwego współzawodnictwa

❖ dyscypliny i porządku

❖ czynnego wypoczynku

❖ dbania o sylwetkę i sprawność fizyczną

❖ działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i stresujących

❖ umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier
i zabaw z elementami współzawodnictwa

Uczestnictwo w zajęciach sportowych daje poprawę koncentra-cji, pozytywną energię, szczęście, łagodzi stres, ułatwia przyswa-janie wiedzy, odchudza otyłych, wzmacnia słabszych, uodparnia na choroby. Budzi ambicje i uczy pokory.

trenerka@mobilne-judo.pl          Mobilna Instruktorka Sportu ©2015–2017